Servisní protokol

Zvolte o jaký druh servisu se jedná.

Servisním zásahem se neprodlužuje záruční lhůta od předání díla. Pečujeme o co největší a nejdelší spokojenost našich zákazníků. Děkujeme.

info@23pm.eu